KALK AYAĞA KAHRAMAN!

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

-Vatanı, milleti ve mukaddesâtı uğruna şehid düşerek bayraklaşan, bütün zamanların en büyük kahramanlarının aziz hâtırasına-

Hür yaşamış bu millet «kālû belā»dan beri…
Bağımsızlık uğruna neşe saymış kederi…

Dünyaya gelişleri ilim çadırlarında,
At sırtı terkisinde yiğitlerin zaferi.

Sebep hâsıl olunca geri durmak yakışmaz,
Cenk borusu çalanda tak başına miğferi!

Şehâdet şerbetini arzulayan bahadır,
Savaş meydanlarında sayılır mı seferi?

Bu vazife atandan; Anadolu üstüne,
Yanlış hesap yapanın vur kalbine hançeri!

Îmânınla göğsünü siper edip namluya,
Erit korda buz gibi sana düşman neferi.

Merhametten uzak dur, gövdesini başsız koy!
Millete kaş çatarak parmak sallayan eri.

Baba, oğul, ana, kız senin ellerindedir,
Bayrağınla birlikte, bu vatanın kaderi.

Yeryüzünün hâkimi, hükümdar olduğunun,
Haberi süslemeli camilerde minberi.

Minarede salâlar yükselirken giredur,
Cennetin kapısından tebessümle içeri.

Sen; «Kapat!» demedikçe sözünün üstüne söz,
Söyleyerek hiç kimse kapatamaz defteri.

Sakın seyirci kalma kalk ayağa kahraman!
Çomak sokarak durdur yanlış dönen tekeri!