ASRA YEMİN OLSUN Kİ…

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Asra yemin olsun ki insanlık ziyandadır,
Tevhîde sarılmayan, billâhi, hüsrandadır.

Asra yemin olsun ki dünya bir oyuncaktır,
Mü’mince yaşayanın ötede yüzü aktır.

Asra yemin olsun ki Hakk’a kulluktur gaye,
Kesilecek nefesler, tükenecek sermaye.

Asra yemin olsun ki nefse uyan yanmıştır,
Sımsıcak ekmeğini baldırana banmıştır.

Asra yemin olsun ki mühlet vardır her canda,
Azrâil uğrayacak beklenmedik bir anda.

Asra yemin olsun ki cânı veren alacak,
Ömrün sonbaharında kulun benzi solacak.

Asra yemin olsun ki her can pişman olacak,
Dünyada dost sandığı nefse düşman olacak.

Asra yemin olsun ki mîzanlar kurulacak,
Yapılan her fiilin hesabı sorulacak.

Asra yemin olsun ki kul derdine düşecek,
Arasat Meydanı’nda terleyecek, pişecek.

Asra yemin olsun ki amelden ötesi boş,
İslâm üzre yaşamak, mü’mince ölmek ne hoş.

Asra yemin olsun ki iblis büyük düşmandır,
Ona talebe olan, dünya-ahret pişmandır.

Asra yemin olsun ki îman her şeyin başı,
Sûr’a değin sürecek mü’min-münkir savaşı.

Asra yemin olsun ki kurtarıcı Kur’ân’dır,
Yüzleri ak edecek, kalbin nûru îmandır.

Asra yemin olsun ki kul ektiğini biçer,
Bekā yurdu değildir, dünyaya konan göçer.