HAK RENGİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Uyan yolcu, ruhsuz beden dayanmaz,
Nefsi tuş olmayan bir can, kazanmaz!

Şu imtihan yurdu, fânî çarşıda,
Hayrı dileyenler şerre dadanmaz!

Dillerin altında hangi bakla var?
Yâri anmadıkça, gözler uyanmaz!

Kalplerin içinde güller solarsa,
Dikenler kalır ki, bülbüller konmaz!

Îman ateşiyle, secde hâlinde,
Bağrı yanmayanın alnı nurlanmaz!

Alnı nurlu Anadolu dervişi,
Allah’tan başka bir tanrıyı anmaz!

Dünya tarlasında bin bir dert ile,
Öyle kül olur ki, ahrette yanmaz!

O saf ruhlar, kanatlanır mîrâca,
Topraktaki teneşire uzanmaz!

Onlar; Hakk’ı gören erler, ey Seyrî,
Hak renginden başka renge boyanmaz!