ENKAZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Dağlarda değil, ey baba, evlerde erozyon,
Bâzen çocuğun rûhuna hortum, televizyon!
Kör felsefenin zelzelesinden nice hâne,
Dün sırça sarayken, bugün enkaz! Ne hazin son!

mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün