ŞAŞMA GÜZELDEN!..

Âşık NÛRÂNÎ (Nuri KAHRAMAN) nurikahramann@hotmail.com

 

Kendine has, her makamın nağmesi;
Nihâvend dizisi rast olur sanma!..
Güzeller içindir gözün değmesi;
Gamsız bîgâneler hast’olur sanma!..

Sevdâya düşmeden, yanmaz yürekler,
Lezzet-i hicrâna kanmaz yürekler,
Vuslatı bir gaye sanmaz yürekler;
Dertsizi, «yara»na dest olur sanma!..

Leylâ’sı olmayan Mecnûn olur mu?
Çölün ateşinden memnun olur mu?
Çilesiz; efsâne efsûn olur mu?
Nasipsiz nâdânı mest olur sanma!..

Dertler birer lütuf özge kullara;
Meyve eziyet mi yüklü dallara?
Besmelesiz çıkılırsa yollara;
Nefisten günaha rest olur sanma!..

Yaşayıp gidersen yönsüz, âvâre,
Sonunda kalmak var; nâçar, bîçâre,
Nûrunu kaybeden varıyor nâre;
Hep gülen şeytanı dost olur sanma!..

Selîm duygu gerek, hem akl-ı selîm,
«Yevme lâ yenfau»da, kalb-i selîm,
Güzele varmaksa, güzel gidelim;
Eğrilikle, doğru kast olur sanma!..

Yıldızlara yol bul, çökmeden dağlar,
Sîretinde edep, sûretinde ar,
İyilikler nurdur, kötülükler nâr;
Günahı kendine jest olur sanma!..

Gönül makamını geçme meyansız!
Hayâtını yaşa zarar ziyansız!
Başa gelen, geldiğinde apansız;
Tekrardan bir daha test olur sanma!..

Nûrânî, gayreti bırakma elden!
Fayda gelir sanma yabandan, elden,
Ayrılma doğrudan, şaşma güzelden;
Çakal derisinden post olur sanma!..