ANCAK SANA NİYAZIM

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Bir esrarlı zaman, bir ince feryat,
Hayat, kaddimizi büküp gitmekte.
Yabanın hükmünde hükümler hoyrat,
Ferman, çoğumuzu deli etmekte.

Hilâlin şavkına hasretler artar,
Mazlumun payını aç kurtlar tartar,
Bir yetim çığlığı geceyi yırtar…
Sönen ocaklardan hüzün tütmekte.

Bilmem nerededir haşmetli geçmiş?
Güçlüler haklının önüne geçmiş.
Vampirler neslimin kanını içmiş,
Bir şey yokmuş gibi dâvâ gütmekte.

İflâs etmiş şimdi bütün sistemler,
Gülen çehrelere dolmuş sitemler,
Toyların yerini almış mâtemler;
Var olan insanlık gün gün yitmekte.

Soydaşım, dindaşım her gün âh eder,
Kederlenir kaderine kahreder,
Türk-İslâm âlemi başsız derbeder;
Figanları yine Arş’ı tutmakta.

Yüce Mevlâ’m ancak Sana niyazım,
Bu zulmetten çıkış için yol lâzım,
Niyazkâr duyulsun kopuzum, sazım;
Dayanmaya sabrım, gücüm bitmekte.

20 Temmuz 2019