ÖLÜM BEKLER EŞİKTE!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Vara yoğa yerinme,
Ölüm bekler eşikte!
Mala mülke güvenme,
Ölüm bekler eşikte!

Nâmahreme ol âmâ,
Sabır nâra bir kama,
İhtirasla yaşama;
Ölüm bekler eşikte!

Şöhret bozar iz‘ânı,
Haset tamu kazanı,
İblis sever azanı;
Ölüm bekler eşikte!

Hemdert olun dertlerle,
Hemhâl olun fertlerle,
Hayat sürün mertlerle;
Ölüm bekler eşikte!

Dik dur zulme Sükûtî,
At üstünden zulmeti,
Hemen başlat hicreti;
Ölüm bekler eşikte!