GURBETTE BAYRAM

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

 

Bu gecenin seherinde hüzün var,
Ağlarım gurbette bayram sabahı…
Yalnızlık heyûlâ, kapılar duvar,
Ağlarım gurbette bayram sabahı…

Hayalime, mutlu hâneler gelir,
Güzellik bahçesi sîneler gelir,
O beyaz tülbentli anneler gelir;
Ağlarım gurbette bayram sabahı…

Bir bayram ki sokaklara inmemiş,
Bir bayram ki üstümüze sinmemiş,
Bir bayram ki hasretimiz dinmemiş;
Ağlarım gurbette bayram sabahı…

Hani dedelerin pamuk elleri?
Hani ninelerin şeker dilleri?
Ah, göresim geldi bizim illeri;
Ağlarım gurbette bayram sabahı…

Bu garip gönlümü nasıl avutsam?
Nerde olduğumu bir an unutsam,
Çocukluğum gelse, elinden tutsam;
Ağlarım gurbette bayram sabahı…

Servet’imi al da, dağlar aşalım!
Ey sevincim, evden eve koşalım!
Bütün memleketle bayramlaşalım!
Ağlarım gurbette bayram sabahı…