EHL-İ DİLE BU SÖZ YETER, ÖZGE BEYAN EYLEME!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Gönül; ara, bul sendedir, canın mânâ dünyası;
Bilen, bilmez aşk sırrımı, açıp destan eyleme!..
Gel, gör bu can seyrindedir, o hakikat deryâsı;
Sende döner kevn ü mekân, nefsi sultan eyleme!..

Cehd et, oku, sen seni bil, tanı yedi nefsini;
Duy, Mevlâ’mın o «ruh» denen ilâhî nefesini!..
«Hak» adıyla titredikçe, dinle kalbin sesini;
Hak yolunda sabret, dayan, böyle hüsran eyleme!..

İkrar verdin; her lâhzada, gözet ahde vefâyı;
Uyan, bu son menzilde gör, mahşer yüklü safhayı!..
Dört kapıda kul ol, dayan, çek şu cevr ü cefâyı;
Duy o derin «Gül» hüznünü, âh u figan eyleme!..

Koyma şu yol temkinimi, geç mihneti, elemi;
Gir bu seyr u sülûkta gör, bahtı yazan kalemi!..
Tefekkür et yoktan vârı, dinle sonsuz âlemi;
İhram bürün, vecd ile dön, ömrü vîran eyleme!..

Aç maddede mânâyı bul, yak şu tevhid çıramı;
Aşk derdimi derman eyle, sar bu hicran yaramı!..
Dön, kulak ver şu fıtrata, sor o derin mecrâmı;
Kör nefsini terk eyle gör, Arş’ı zindan eyleme!..

Yakın sensin, bil Sübhân’ı, yol al vahyin izinde;
Yan, semâvî bir ilhamla, yan bu aşkın közünde!..
Hak’tan özge söz olmasın, «Belâ!..» diyen özünde;
Ehl-i dile bu söz yeter, özge beyan eyleme!..

8 Temmuz 2019, Ankara