-Mehmet Şevket EYGİ’nin Vefatına-TARİH-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Mehmet Şevket EYGİ, bir beyefendi,
Şuurla, irfanla, candan bezendi…

Yeni harfte, kadîm kitaplar kayıp,
Çalıştı, neşrine ömür adayıp…

Basınla çağırdı, Dîn-i Ahmed’e,
Mü’minler fecirde koştu mâbede…

Kaleminde dâim, şu iki kanat:
Ehl-i sünnet ile estetik, sanat…

Hassas, titiz, zarif, lâzımsa keskin,
Dâimâ müstakim, mümtaz ve mü’min…

«Takvimden Yapraklar» erdi hitâma,
«Sönmez Bedir» doğsun, Dâru’s-Selâm’a…

«İki» duâ gelip, tarihi verse:
«Takvimden son yaprak göçtü firdevse…» 1438+2:1440

تقويمدن صوڭ ياپراق گوچدى فردوسه