KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -35- GÖLGEYE DEĞİL, ASLA BAK!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)


لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَٓاؤُ۬هَا وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْۜ

“Onların (kestiğiniz kurbanların) ne etleri
ne de kanları Allâh’a ulaşır; fakat O’na
sadece sizin takvânız ulaşır…” (el-Hac, 37)

Zâhirinden ziyâde kalbe eğil,
Çekme selfi, görür derûnu Celîl.
Der ki Mevlâ: Yenâluhu’t-takvâ…
Hakk’a takvâ gider, görüntü değil…

vezni: feilâtün / mefâilün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

-Câhiliyye halkı kurban kestiklerinde; kurbanların kanlarını Kâbe etrafındaki dikili taşlara sürer, kurban etlerini bu taşlar üzerine koyarlardı. İslâm gelince ashâb-ı kiram;
“Biz de Kâbe’ye sürelim mi?” diye sordular. Bu âyet-i kerîme nâzil oldu. (Taberî, Câmiu’l-Beyân, Hac, 37)-