ŞEHİDLER ÖLMEZ!

Bir dâvâda ve bir mücadelede hakikî şehidler veriliyorsa, o dâvânın neticesi biiznillâh zafer olacaktır. Fakat bir dâvâda molozlar dökülüyorsa, sonunda hezîmet gelecektir.

Çanakkale Harbi, bu hakikatin en güzel misâlidir. Bu harpte gerçek şehidler verilmiş; metafizik ve rûhânî hayat, fiziği ve teknik üstünlüğü alt etmiş ve zafer, mü’minlerin olmuştur. Meleklerin iştirâk ettiği bu zafer, tarihe şanla yazılmıştır.

Mısır halkının seçilmiş Cumhurbaşkanı iken, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan darbeyle vazifesinden uzaklaştırılan ve 6 senedir zindanlarda tutulan Dr. Muhammed Mursî, 17 Haziran 2019 günü, mahkeme salonunda vefat etti.

Umuyoruz ve niyâz ediyoruz ki, bu şehâdet; mâtem ve hüzün ülkeleri hâline getirilen müslüman beldelerinde istiklâl ve zaferin ilk işareti olsun!

Gerek vazifesinde gerekse zulme mâruz bırakıldığı yıllar boyunca, İslâm dâvâsından hiç taviz vermeyen, şehid Mursî’ye Cenâb-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret temennî eder, mazlum ve mükedder ailesine, sevenlerine, Mısır halkına ve bütün ümmet-i Muhammed’e sabr-ı cemîl dileriz.
YÜZAKI DERGİSİ