KUR’ÂN’DAN İKTİBAS İLHAMLAR -34- MUHTEŞEM AHLÂK

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ
“Sen elbette muhteşem bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem, 4)

Üsve bize Muhammedüni’l-Yetîm,
Zirvesi beşerin, özü müstakîm.

Doğruluğuna, şâhidi, hasmıdır,
Sözleri yumuşak, câmiu’l-kelîm.

Merhameti azîm, bir O’dur Raûf,
Ümmetine kanat, o kadar Rahîm.

Câhiliye sabırla olur, bahar,
Taş atana duâ, o kadar halîm.

Doymadı fukarâyı doyurmadan,
Hiç demedi: «Hayır!» O kadar kerîm.

Âhirete dönük, bütün arzusu,
Tek yatağı hasır, o kadar hakîm.

Sâdece Yaradan, O’na öğreten,
Hak O’nu koruyor, o kadar selîm.

Sünnete sarılan, şefaat bulur,
Sâyesine girince söner, cahîm.

Kadrine kör oluş ne ağır cürüm!
Nûra kara demek, ne kadar vahim!

Göz kamaşır O Nûr’a bakar iken,
Anlatamaz O Şâh’ı, zayıf dilim.

Sûre-i Kalem’inde, diyor Hudâ:
«İnneke lealâ hulukin azîm!»

vezni: Âyetin vezni.

2008-2019