AĞABEY

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

-Merhum Ağabeyim Dilaver CEBECİ’ye…-

Alperen vakarı sendeki vakar,
Ülkümün burcunda tuğdun ağabey!
Hicranın acısı yüreğim yakar,
Arkamızda yalçın dağdın ağabey!

Hilâl ile neslimize yön verdin,
«Sitâre»nle yıldızlara can verdin,
Yüreğinden kalemine kan verdin;
Mâverâdan şiir sağdın ağabey!

Ebedî hasmındı, küfre kaydolan,
Seni rehber bildi yolda kaybolan,
Her sözünde, özün buldu Türk olan;
Millî her yüreğe sığdın ağabey!

Elinde meş‘ale yüce Kur’ân’dı,
Bir hedefin vardı adı: Turan’dı,
Esir iller seni sordu, arandı;
Her biriyle ayrı bağdın ağabey!

Gönül coğrafyamız sensiz târumâr,
Hangisini ansam sarıyor efkâr,
Çin’in zulmündedir Urumçi, Kâşgâr;
Bizi hüzünlere boğdun ağabey!

Eksilmedi kâfirlerin hilesi,
Soldu vatanımın gülü, lâlesi,
Bir gün biter bu milletin çilesi;
Gün ölürken her gün doğdun ağabey!

Kan ağlıyor Kırım, Kerkük, Türkistan,
Neçedir Karabağ kurtulmaz yastan,
«Var!» diyordun «tarihimde bin destan»;
Mâzîmizde şanlı çağdın ağabey!

Bülbül olup dil bağında şakıdın,
«Türkiye’mle» sevdamızı dokudun,
Kahpelerin canlarına okudun;
Gazabımdan kopan çığdın ağabey!

Artar telâfîsi imkânsız zarar,
Soysuzlar vermesin katlime karar.
Bil ki şu Niyazkâr seni çok arar;
Üç bin yıl öteye ağdın ağabey!