«NEY»LE GEL!

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

 

Bitmeden zemherî, gelmeden bahar,
Eriyorum nasıl eriyorsa kar.
Bugünkü zikirde semâzenler var;
Cümbüşü, kemanı bırak «ney»le gel!
Nefs-i emmâreden kurtul, öyle gel!

Kutlu bir vakitte; «İllâ!» diyerek,
Cibril kanadıyla kalbe değerek,
«Vav» gibi başını öne eğerek;
Sadağında sevgi, gülden yayla gel!
Nefs-i emmâreden kurtul, öyle gel!

Kelâm meclisinde hikmet dermeye,
Derilen hikmetle Hakk’a varmaya,
Karanlığı nefes ile yarmaya;
Avucunda güneş, yıldız, ayla gel!
Nefs-i emmâreden kurtul, öyle gel!

Nefretimiz; gurur, kibre, kînedir.
Meylimiz, mecrâmız; temiz sînedir.
Seyr u sülûkümüz vahy-i dînedir.
Dudağında şükür, dilde «Hayy»la gel!
Nefs-i emmâreden kurtul, öyle gel!

Âlem-i İslâm’ı baş eylemeye,
Makbul ü mü’mine aş eylemeye,
Yanlışın gözünü yaş eylemeye;
Duâyla süratli uçan tayla gel!
Nefs-i emmâreden kurtul, öyle gel!

29 Mayıs 2019, Elâzığ