TERCİH

Ümmet KAHRAMAN

 

Ey kardeşim tercihini güzel yap,
Rızâsını gözettiğin Rahmân mı?
Niyetinden sorar bir gün yüce Rab,
Memnun etmek istediğin şeytan mı?

Dikkat eyle! Hangi safta durursun?
Mü’minle mi fâsıkla mı yürürsün?
Hangisini sana yakın görürsün?
Topluluğun cennetlere kervan mı?
Ya da hepsi cehenneme yâran mı?

Neler yaptı ecdat vatan uğruna!
Can vererek girdi yerin bağrına,
Eğilmedi asla Hak’tan gayrına;
Ceddin gibi canın Hakk’a kurban mı?
Yoksa rûhun ehl-i küfre hayran mı?

Gafillerin kıblesidir para, pul,
Ecnebîye, dövizine eder kul,
Söylesene sana göre ne makbul?
Ebediyet sermayesi îman mı?
Üç-beş günlük servet ile saman mı?

Miden ile verir isen kararı,
Gider senden insan olma vakarı,
Heder olur fikrin namus ve ârı;
Mühim olan şehid yurdu vatan mı?
Bir kaç kilo patatesle soğan mı?

Hakikaten insan mıdır o varlık!
Edip durur yabancıya zağarlık,
Şahsiyeti haysiyete mezarlık;
Kula kulluk, izzet şeref ve şan mı?
Kalben, rûhen köleliğe nişan mı?

Kime destek emperyalist alçağı,
Kursağından yönlendirip uşağı,
Biner sırta, sürer birkaç kaşağı;
Kullanılan şahsiyetli insan mı?
Gözü görmez, aklı ermez nâdan mı?

Entrikalar allanıp da pullanır,
Bazen şunu, bazen bunu kullanır,
Bahaneyle ülkelere çullanır;
Tercih eyle istediğin ezan mı?
Ehl-i salip gürültüsü o çan mı?

Hani dâim anlatırdın hep bize,
«Döktük!» derdin «düşmanları denize…»
Şimdi neden onlarlasın diz dize?
O günlerden hoşnut musun pişman mı?
Bütün sözün yoksa yalan dolan mı?

Fâsık kişi getirince bir haber,
Sayar isen doğru, makbul, mûteber…
Pişmanlıkla kahrolursun her sefer;
Sana rehber Hakk’ın sözü Kur’ân mı?
Kılavuzun kargalar ve yalan mı?