GİTMELİYİM…

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Dünya yalan, ömür talan,
Gitmeliyim; gitmeliyim…
Hayat kâbus, nefret yılan,
Gitmeliyim; gitmeliyim…

Sevmedim hiç ağyâr yüzü,
Ne baharı ne de güzü,
Doymak bilmez insan gözü;
Gitmeliyim; gitmeliyim…

Akıl uçuk, îman kertik,
Dümen bozuk, gönül batık,
Ruhlar çökük, derman bitik;
Gitmeliyim; gitmeliyim…

Hürriyetten hava aldık,
Ferdîleştik, yalnız kaldık,
Nefsimizi mala saldık;
Gitmeliyim; gitmeliyim…

Hakikate giden yola,
Sükûtî de vermez mola,
Yönelmeden sağa-sola;
Gitmeliyim; gitmeliyim…