GÖZYAŞI

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

Ağla gözlerim ağla, ağlamak insan için,
Hüzün dolu kalbinle, ağla hep için için!

Kimi ağlar içinden, kimi vurur dışına,
Kimi döver döşünü, kimi vurur başına.

Gözyaşı kalbe abdest, yıkar kalbin kirini,
Dost eylemek güzeldir, gözü yaşlı birini.

Rabbimiz’in emridir; «Az gülüp çok ağlamak»
İhlâs ile ağlayıp, gönlü Hakk’a bağlamak.

Allah için ağlamak, muhlis eder insanı,
Dünya için ağlamak, müflis eder o cânı.

Ağlamak bir meziyet «nebîlerin hasleti»
Ağlamak rûha lezzet, kalbin dostla vuslatı.

Gözyaşı bir tahassür, gözün Hakk’a niyazı,
İçten gelen pişmanlık, duygunun en beyazı.

Gözyaşı bir arz-ı hâl, gönlün sessiz lisânı,
Âsîlere kurtuluş, âriflerin limanı.

Gözyaşı bir kul için, en nâdîde bir inci,
Gözyaşı tövbekârın, hüzün dolu sevinci.

Merhamet mü’min için, en güzel bir meziyet,
Kupkuru bir gözyaşı, faydasız bir eziyet.

İçten gelen gözyaşı, ılık ılık akmalı,
Tevbe-i nasûh olup, günahları yakmalı.

Riyâsız bir gönülle, kim dökerse gözyaşı,
Olsun hayat yolunda, âşıkların yoldaşı.

Rabbim hassas bir gönül, ağlayacak bir göz ver!
Gözyaşıyla yoğrulmuş, îman dolu bir öz ver.

Ne muhteşem duygudur, Allah için ağlamak!
Gözyaşıyla sulayıp gönlü aşkla dağlamak.

Ağla gözlerim ağla, ağlamak insan için,
Hüzün dolu kalbinle, ağla hep için için!

22 Ocak 2019