AÇAR MI AÇAR!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Ümîdi kesme gönül, kalma derbeder nâçar,
Kış ortasında da gör bak çiçek açar mı açar!..

Ümîdi kılma fütûrun, rehâvetin sebebi,
Gözün önündeki fırsat dahî kaçar mı kaçar!..

Hakîkatin zaferinden emîn isen de çalış!
Kader, nasipliyi gayretliden seçer mi seçer!..

Hikâye sanma şu kaplumbağayla tavşanı sen,
Yatan zekîyi, sebatkâr vasat, geçer mi geçer!..

Hızır, ömür boyu hizmettedir, kıyâmete dek,
Doyulmaz âb-ı hayattan, bulan içer de içer!..

Koyun ki çırpınıp ister, ölüm selâmetini,
Demek ki kalb-i selîm isteyen, ayakta göçer!..

Çınar misâli uzun bir emek gerek nesle;
Ot isteyen ise, Tâlî, bugün yarın da biçer…

Unutma uçmağı der çırpınır durur ise ruh,
Çıkınca ten kafesinden hemen cinâna uçar!..

21 Kasım 2014 – 22 Mart 2019

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)