SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

ÇEVİRME KAPINDAN BENİ!

Korkum vardır; ümitliyim.
Çevirme kapından beni!
Takvâm vardır; iffetliyim.
Çevirme kapından beni!

İçimdeki hasret dinsin,
Rahmet yağmur gibi insin,
Maksûdum, matlûbum Sen’sin;
Çevirme kapından beni!

Gece kıyâma dururum!
İblisi kalpten vururum!
Her dem canımı veririm!
Çevirme kapından beni!

Mâlâyânî zehirli ok!
Dostlarına hürmetim çok,
Gönlümde ağyâre yer yok;
Çevirme kapından beni!

Dağa dahî; ağır derdim,
Aşkımı Sırât’a gerdim,
Canımı yoluna serdim;
Çevirme kapından beni!

Huzura erdirir yolun,
Vaha gelir bana çölün,
Sükûtî, bir mahzun kulun;
Çevirme kapından beni!