ÖZÜMÜZÜ UNUTTUK!..

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

Değişti harfler, şanlı yazımızı unuttuk!
Nezâketle söylenen, sözümüzü unuttuk!

Bir okuldur, beşikten mezara zorlu hayat,
Eğriyle uğraşmaktan, düzümüzü unuttuk!

Avrupaî gençliğe yanıp durduk yıllarca,
Elden giden oğul ve kızımızı unuttuk!

Hiç yemeden, sayısız oruç tuttuk nâfile,
Kul hakkı yerken, nice farzımızı unuttuk!

Sen, ben diye uğraşıp dururken aramızda,
Kutlu dâvâ yolunda, hızımızı unuttuk!

Cıvıl cıvıl dünyanın renkli sokaklarında,
Sinsi vuran oklardan gözümüzü unuttuk!

Bazen hor gördük bazen anlamadık ecdâdı,
Şeref ve şan destanı, mâzîmizi unuttuk!

Gösteriş ve modayla süsledik bedenleri,
Kalıpla uğraşırken, özümüzü unuttuk!

Mü’minler bir bütündür, mutluluk ve kederde,
Yürekler parça parça, sızımızı unuttuk!

Niçin böyle duyarsız insanlık ey Varoğlu!
Huzûr-i Rabb’e lâyık, yüzümüzü unuttuk!

7 Şubat 2018, Vezirköprü