CÜMLEDEN ÂLÂ İMİŞ!..

Yavuz Sultan Selim Han

 

پادشـاه عالـم اولـمـق بر قورو غوغـا ایمـش ؛
بر ولی یە بندە اولمق جملەدن اعلى ایمش !

Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavgā imiş;
Bir velîye bende olmak cümleden âlâ imiş!..