HAMD Ü SENÂLAR OLSUN

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Asla dilemiyorum dünya saltanatını,
Hayatın kapısında bekliyor beni ölüm!
Elbette görüyorum Hakk’ın o sanatını,
İnâyeti olmasa yazamazdım bir bölüm!

Fırsatını buldukça yolumu keser şehvet!
Kandırmaya çalışır insanı, rezil şöhret!
Ümidimi yıkamaz rûhumu vuran âfet!
Vedûd’un yardımıyla vahaya döndü çölüm…

Muhtacım biliyorum Rasûl şefaatine,
Gönülden râm olmuşum O’nun âyetlerine,
Kendimi kaptırmadım dünya nimetlerine;
Allâh’ın ihsânıyla zikre başladı dilim…

Günaha meyletmedim, kin ve haset gütmedim,
Helâk olmaktan korkup nefsi hoşnut etmedim,
Tûl-i emel besleyip malıma mal katmadım;
Hamd ü senâlar olsun; kalbimi kıldı selîm…