YETMİŞ YAŞ RUBÂÎSİ

Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com

Rabbim bana lutfeyledi yetmiş yıl ömür,
Ersin diye son menzile âzâde ve hür.
Yağmur gibi indirdiği her nîmet için,
Binlerce şükür Rabbime, binlerce şükür.

1 Ocak 2019

Vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûl