«GÜL!» DEDİLER, GÜLEMEDİM

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

Hangisi yaş, nerde kuru?
«Bul!» dediler, bulamadım.
Yönelttiler bin bir soru,
«Bil!» dediler, bilemedim.

Kaybolmasın edep-hayâ,
Aldatmasın seni dünya,
Öz sağlamsa, tutar maya;
«Çal!» dediler, çalamadım.

Düşündükçe derin derin,
Durağı oldum kederin,
Aladağ’dan daha serin;
«Ol!» dediler, olamadım.

«Devlet malı bol!» dediler,
«Sen de biraz al!» dediler,
«Bizim gibi ol!» dediler;
«Yol!» dediler, yolamadım.

Taş kesilse duygularım,
Azalmasın saygılarım,
Çoğaldıkça kaygılarım;
«Gül!» dediler, gülemedim.

Çürük ise eğer temel,
Boşa gider bütün amel,
Bir başkaymış meğer emel;
«Kal!» dediler, kalamadım.

İnsan olmak güzel pâye,
Hakk’a kulluk asıl gaye,
Hayat uzun bir hikâye;
«Böl!» dediler, bölemedim.

Yola çıkan yolda kalmaz,
Yoldan çıkan yola gelmez,
Haddi aşan iflâh olmaz;
«Gel!» dediler, gelemedim.

Hayat yolu iniş-yokuş,
Bülbül dersin gelir baykuş,
Anladım ki içim bomboş;
«Dol!» dediler, dolamadım.

Aşk dediğin ince husus,
Aşkla yandı derviş Yûnus,
«Sevgi bir göl, aşk okyanus»
«Dal!» dediler, dalamadım.

17 Temmuz 2017