«VAHDET» DİYOR, SIRR-I TEVHİD!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Gel, kulak ver her nefeste;
«Himmet» diyor, sırr-ı tevhid!..
Vefâ yüklü derin seste;
«Hikmet» diyor, sırr-ı tevhid!..

Tut, câna sal kalp gözünü;
Gör bu seyrin, iç yüzünü!..
Her âyette bul özünü;
«Gayret» diyor, sırr-ı tevhid!..

Gönül cehd et, al bu dersi;
Dört kapıda arıt nefsi!..
Zamana sal, bu hoş sesi;
«Rahmet» diyor, sırr-ı tevhid!..

Kim kalmış ki, bu dünyada?
Bir ömrü gör, saf mayada!..
Duy, yarılan bir deryâda;
«Kudret» diyor, sırr-ı tevhid!..

El ne bilsin, has madeni?
Bul sendedir aşk mahzeni!..
Geç o «benlik» diyen «ben»i;
«Ümmet» diyor, sırr-ı tevhid!..

Kul ol, sarıl «Dost» adına;
Ses ver, asrın feryâdına!..
Böyle düştüm aşk oduna;
«Vahdet» diyor, sırr-ı tevhid!..

3 Ocak 2019, Ankara