ALLAH DER ALLAH!..

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com

 

Kalpler feyiz alır, Şâh-ı Rusül’den,
Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!..
İnsan âşık olur, cân u gönülden,
Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!..

Sultân-ı zikirle, çınlar fezâlar,
Kalp mutmain olur, biter ezâlar,
Zikrinle nurlanan, bütün âzâlar;
Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!..

Açılır perdeler, dil olur her yan,
Gönüller şenlenir, mest olur insan,
Aşkla şâha kalkar, kalp ile lisan;
Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!..

Hakk’a vuslat için, zikirdir çare,
Aşk ile can bulur, coşar her zerre,
Hakk’ta fânî olan, her canlı hücre;
Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!..

Allah dostlarıyla, süslenir devran,
Fahr-i Cihan olur, devranda sultan,
Allâh’ı sevenler, her yerde her an;
Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!..

Zikre eşlik eder, ehl-i semâvat,
«Allah!» der hayvanat, hattâ nebatât,
Zâkir kullar ile bütün kâinat;
Zikreder Allâh’ı, Allah der Allah!..