KİMLİĞİMİZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Rûh-i İslâm ile izzet bu, asâlet bu bize,
Hem büyük, hem mütevâzî medeniyyet bu bize!
Tapumuz, kimliğimizdir bu şeref-şan kutbu;
Muhteşemdir, iki dünyâya Süleymâniye bu!
Sâde hizmetçisi kul, sâhibi Allah bu evin,
Duracak dipdiri gökler gibi durdukça zemin…