AYASOFYA’M!

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Kıbleni döndürdü fetih Kâbe’ye,
Bir daha kalbin oradan dönmedi…
Müslüman evlâdı Süleymâniye;
Sen Ayasofya’m, ne zarif mühtedî,
Fethimizin şânı büyük mâbedi…

Fâtih’inin şehrine bir şânısın,
Hakk’a ibâdet için umrânısın,
Kendi payından bize ihsânısın;
Âh Ayasofya’m, zaferin mesnedi,
Fethimizin şânı büyük mâbedi..

Secde nasîb olsa deyip kalbine,
Dört avuç açtın yakarır Rabbine,
Bahtına îmâ mı düşer ah yine!
Âh Ayasofya’m sana kim; «Sus!» dedi?
Fethimizin boynu bükük mâbedi…

Kan mı o bağrın, o kızıllık yeni?
Kim boyamış böyle kızıl gövdeni?
Eylediler ehl-i küfür meskeni;
Âh Ayasofya’m, şühedâ meşhedi!
Fethimizin boynu bükük mâbedi…

Nûru, güneş gösteremez gözsüze,
Hiç kara denmiş mi apak gündüze?
Câmiye denmez, denemez hiç müze!
Âh Ayasofya’m kaleler düşmedi…
Fethimizin şânı büyük mâbedi…

vezni: müfteilün / müfteilün / fâilün

27 Mart 2007 – 24 Nisan 2015