ÇAĞDAŞ DEĞİLİM!..

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Çağdaşlık, sokakta üryan gezmekse,
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..
Bâtılı kayırıp Hakk’ı ezmekse,
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..

Çağdaşlık, mâzîyi silip atmaksa,
Anaya, babaya her gün çatmaksa,
Vatanı bir pula ele satmaksa;
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..

Çağdaşlık, tarihe yüz çevirmekse,
Bir’i yok sayıp da bin evirmekse,
Her söz arasında çam devirmekse;
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..

Çağdaşlık, dünyada kulluksa kula,
Gönlünü açmaksa paraya, pula,
Tamah eylemekse dünyevî mala;
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..

Çağdaşlık, sabahı gece saymaksa,
Cüceyi büyütüp yüce saymaksa,
Halkın mahremini hiçe saymaksa;
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..

Çağdaşlık, örtüye karşı çıkmaksa,
İçini yok sayıp dışa bakmaksa,
Edep binasını çekip yıkmaksa;
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..

Çağdaşlık, düzene karşı devrimse,
Yaratılış değil, topal evrimse,
Gayri çenesini yormasın kimse;
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..

Çağdaşlık, boyaya banıp çıkmaksa,
Ahlâkı temelden çekip yıkmaksa,
İçkiyi su gibi içip kokmaksa;
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..

Çağdaşlık, Kur’ân’dan uzaksa şayet,
Hayata müdâhil değilse âyet,
Mâneviyat yoksa, sözüm net gayet;
Ben çağdaş değilim emmimin oğlu!..