VAHDETİ GÖR, HER ŞEY O’NUN!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gel câna sal kalp gözünü;
Kudreti gör, her şey O’nun!..
Çöz, âlemin içyüzünü;
Hikmeti gör, her şey O’nun!..

Âyet-âyet, menzil-menzil;
Can seyrini, eyle tahlil!..
Bu ten, bu can senin değil;
Hasleti gör, her şey O’nun!..

Gönül kanma, dünya fânî,
«Mülk benimdir!» diyen hani?..
Ölmeden öl, Hakk’ı tanı!..
Rahmeti gör, her şey O’nun!..

«Belâ» dedin, ver cihâdı;
Bir ömre sal istîdâdı!..
Hakk’tan bekle istimdâdı;
Himmeti gör, her şey O’nun!..

«Ol!» deyince yok, var olur;
Ateş söner, sel durulur!..
Nefsi bilen, Hakk’ı bulur;
Kısmeti gör, her şey O’nun!..

Dört kapıda, duy ibreti;
Aç, sen de bul emâneti!..
Bil O sonsuz hakikati;
Vahdeti gör, her şey O’nun!..

11 Kasım 2018, Ankara