TAHSİN YATMAZ EFENDİ’NİN VEFATINA TARİH

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

“Îmân edip ihsân üzere yaşayanlara
cennet ve bir de ziyâde (Allâh’ın
Cemâlini görmek) var…” (Yûnus, 26)

Tahsin YATMAZ Amca’yı, Sâmi Efendi Hazretleri’ni ziyarete ilk kez İhsan isminde bir kişi götürür. Orada;
“İhsan’la gelen Tahsin isminde birisi varmış Efendi Hazretleri onu çağırıyor.” denilerek huzûra davet edilir.
(Bkz. Altınoluk, Temmuz, 2016)

 

İnsâna çizmiş, bir yol ki Muhsin:
Cennet bu yoldan gitmekle mümkin.

Tek şartı Rabbin, insandan ister;
Îmanla gelsin, ihsanla gitsin…

İhsanla gelmek, Hüsnâ’ya ermek,
«Dîdar» ziyâden, en kutlu va‘din…

Rahmeyle yâ Rab! Tahsîn Efendi,
Şer‘inle âmil, muhlis ve mü’min…

Müjdeyle söyler Tâlî-i miskin:
Târîh-i rıhlet: «Tebşîr-i Tahsîn…» 1440

 

vezni: müstef’ilâtün – müstef’ilâtün

 

29 Kasım 2018 günü Hakk’a irtihâl eden, Bandırmalı Hacı Tahsin YATMAZ Efendi’ye Cenâb-ı Hak’tan sonsuz rahmet ve mağfiret diler, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemîl niyaz ederiz. YÜZAKI DERGİSİ