SÜRGÜNDE…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Biz bu âlemdeki gurbet çiçeği,
Gafletin mahkûmu, solgun yüreği,
Burda yok kimseye cennet direği!

Hû denir aşk ile sürgünde neden?
Duramaz can dili Allah demeden!

Neyi verdik, neyi aldık, bakalım,
Anlayıp gerçeği, sel sel akalım,
Tüm karanlıklara kandil yakalım;

Hû denir aşk ile sürgünde neden?
Duramaz can dili Allah demeden!

Bizde ten yoktu ki can olduğu gün,
Niye düştük toza, sandık bu düğün!
Toprak altındaki eyvâhı görün;

Hû denir aşk ile sürgünde neden?
Duramaz can dili Allah demeden!

Köhne dünyâ bize, nefsin kederi,
Neylesek, neyledi, seyret kaderi,
Koca bir hiç, bütün ömrün ederi;

Hû denir aşk ile sürgünde neden?
Duramaz can dili Allah demeden!

Söyle Seyrî, yüce vuslat nerede?
Sâde bir damla bu can bir derede,
Var mı hak müjdesi son pencerede?

Hû denir aşk ile sürgünde neden?
Duramaz can dili Allah demeden!

23 Şubat 2017 AKMESCİD / SANCAKTEPE / İSTANBUL

vezni: Hem; 11’li hece ölçüsü Hem; feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)