ÖLDÜRMEZ ÖLÜM

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Kul nasıl sürse ömür, öyle verir son nefesi,
Son nefes hükmüne uygun dirilir ten kafesi…
Ölü bir hâlde yaşarsan öleceksin kötürüm,
Diri bir hâlde yaşarsan seni öldürmez ölüm.

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)