KİMDEN KİME KALACAK?

فلكڭ قصر دل آويزينه مفتون اولما
نيجه ميراثه كيروبدر بو سراى فانى

Feleğin kasr-ı dil-âvîzine meftûn olma,
Nice mîrâsa girüpdür bu sarây-ı fânî!.. (Bâkî)

feilâtün / feilâtün / feilâtün / fa’lün

dil-âvîz: Gönül çeken. kasr: Saray, köşk.