KIT‘ALAR

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Filistin’de-Gazze’de…

Gün gelir ehl-i küfrün, gövdesi dalı kurur.
Bu kervan yürüdükçe, it sürüsü kudurur…
Silâhı yok, elleri sapan tutan her çocuk;
Misket kadar taşlarla, tanklara karşı durur…

Teşhis ve Tedavi

Konuşamaz hâldeyiz, öfkeyle bağırmadan.
Evlâdından müştekî, analar doğurmadan!
Dertlerimiz azalmaz, bilâkis artacaktır,
Aileyi, toplumu İslâm’la yoğurmadan!..

Fâcia

Hayret, bir ses-sedâ yok, muhteremden, sayından!
Tiksindik, nefret ettik, şu müstehcen yayından…
Yuvalar yıkılıyor, sütü bozuk medyanın,
Ne farkı var söyleyin, dinamitten, mayından!..

Her Şeyin Tadı Kaçtı!..

Sokaklar sirke döndü, çarşının tadı kaçtı…
Bu tarafta tahammül, karşının tadı kaçtı…
Salatalık üç öğün cacık olma derdinde,
Çağdaş hıyarlar çıktı, turşunun tadı kaçtı!..

Muhasebe

İlk günahın sebebi; kibirle yalan oldu…
Sanma ki tefekkürden bir ibret alan oldu!..
Unutunca dünyada vâroluş gayemizi,
Tarihim yağmalandı, coğrafyam talan oldu!..