YANDI

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Ufkumda hikmet hikmet parlayan âlem yandı,
Hislerime tercüman kehribar kalem yandı…

Berceste mısralara yüklediğim duygular,
Dertle yüklü başıma tac olan çilem yandı.

Bir Zümrüdüankā’nın kanadında hayaller,
Zirvelere kurduğum fildişi kulem yandı.

Bülbülün çağrısıyla uyanırken gülşende,
Goncalar tutuşurken en kibar lâlem yandı.

Saf gümüşten nazarla suya indi ceylânım,
Yiğitlik makamında aslanca yelem yandı.

Gözyaşımla suladım en soylu sevdâları,
Muhabbet meclisinden verilen selâm yandı.

Hasretlerle kavruldum ilhamın gurbetinde,
Varmaya can attığım yurdumda sılam yandı.

Aklımın girdabından çevirince yüzümü,
Saâdet kervanını kıskanan elem yandı.

Gönlümde âlem yandı kalem yandı gönlümde,
Töremiz mûcibince selâm yandı gönlümde.