VAH SANA EY GÖNÜL, EYVAHLAR SANA!

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

Soldurdun benzimi bir çiçek gibi,
Vah sana ey gönül, eyvahlar sana!
Sevdirdin dünyayı bir gerçek gibi,
Vah sana ey gönül, eyvahlar sana!

Bilirim bir hiçtim, şişirdin beni,
Yürürdüm hak yolda, şaşırdın beni,
Nefsimin ağına düşürdün beni;
Vah sana ey gönül, eyvahlar sana!

Üzülsem yas tutar, kanar yüreğim,
Sevmesem pas tutar, söner yüreğim,
Bir aşka düşmüşüm yanar yüreğim;
Vah sana ey gönül, eyvahlar sana!

Doğru mu her zaman aldığın karar,
Yetmez mi kendine verdiğin zarar,
Hiç amelin var mı, bir işe yarar?
Vah sana ey gönül, eyvahlar sana!

Gayedir insanı gayretli kılan,
Gayretsiz insandır geride kalan,
Kaybeder dünyaya gafletle dalan;
Vah sana ey gönül, eyvahlar sana!

İster barışta ol ister savaşta,
Ölüme yakındır insan her yaşta,
Eğer kaybedersen sen bu yarışta;
Vah sana ey gönül, eyvahlar sana!