DAĞLAR AĞLAR, TAŞLAR AĞLAR!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Acı yurdu oldu dünya,
Dağlar ağlar, taşlar ağlar!
Gönüllerde hasret deryâ,
Dağlar ağlar, taşlar ağlar!

Yağmur yağmaz, ateş sönmez,
Ölü gitmez, diri dönmez,
Şafak sökmez, sancı dinmez;
Dağlar ağlar, taşlar ağlar!

Zaman akar, dertler çağlar,
Babalar bağrını dağlar,
Anneler hep kara bağlar;
Dağlar ağlar, taşlar ağlar!

Ölüme çatmaz kaşımız,
Kurumaz hiç gözyaşımız,
Zulme eğilmez başımız;
Dağlar ağlar, taşlar ağlar!

Mü’mine yakışır kemâl,
Göğümüzde şanlı hilâl,
Sükûtî’yi sardı melâl;
Dağlar ağlar, taşlar ağlar!