165. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

19 Kasım 2018 Mevlid Kandili.

Peygamber Efendimiz’in doğumunu, artık Mevlid-i Nebî Haftası başlığı altında ve kamerî takvim ile tes’îd ve tebrik etmekteyiz.

Peygamberimiz;

•Âlemlere rahmet…

•Sirâc-ı münîr…

•Raûf ve rahîm…

•Üsve-i hasene…

O’na bizi götürecek yol ise;

TAKVÂ YOLU, RAHMET YOLU…

Dedik ki;

Velâdet Kandili vesilesiyle olsun Peygamber Efendimiz’i gündemde tutalım.

Şiir şiir, nesir nesir, fikir fikir O’nu işleyelim gönüllere ve dimağlara…

O’nun sözlerini görmezden gelmek için «uydurma» diyenleri de, O’nun tatbikatlarını «tarihsel» sayıp saf dışı etmeye çalışanları da susturmak ve ıslah etmek için; O’nu anlatalım, tekrar tekrar O’nun nasıl bir nimet olduğunu idrâk edelim.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; O’ndan uzaklaşmanın meydana getirdiği câhiliyyeti madde madde sayarak devâ ve dermanı şöyle dile getirdi:

“Ömür boyu O’nun izinde bir hayat sürmeli. Îmanda, ibâdette, davranışlarda, her türlü güzel ahlâk ve insâniyette O’nunla aynı, O’nunla beraber yaşamak, iki cihanda da en büyük saâdet.”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Muhabbetullâh»ın en ulvî basamağı olan Muhabbet-i Rasûlullâh’ı, ashâbın, Hak dostlarının ve âşık gönüllü ediplerin ifadeleri ve kıssalarıyla kaleme aldı.

Mevlânâ’dan Sır ve Hikmet İncileri köşesinde; şeytanın inanç ve fikir sahasındaki vesveseleri ve tedbirleri var.

Yazarlarımız, Peygamberimiz’in rehberliğini dile getirdiler. Rebîü’l-evvel ve Velâdet Kandili’ni daha kalıcı ve tesirli şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi işlediler. O’ndan ve getirdiği yoldan inhirâf edenlere tenkitlerde bulundular.

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem- el-Emîn idi. «Emin İnsan» olmayı anlattılar.

O -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; içtimâîleşmeyi, yardımlaşmayı öğretti. Komşu hakkını anlattılar.

O’nun mübârek sözlerini, Kur’ân ile karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Hâlbuki Cenâb-ı Hakk’ın âyetleri, O’na gerçek kıymetini vermekte. Bu âyetleri hatırlattılar.

Şairlerimiz; na‘tlar yazdılar, Efendimiz’e seslenen ilâhîler yazdılar.

Dosyamızda;

Necip Fazıl’ın «Bir Adam Yaratmak» eserinden satırlarla «Kader Sırrı» var.

Kur’ân mûcizelerinden biri, süt nimeti hakkında enteresan bilgiler ve tefekkür malzemesi var.

Hak dostu Sümbül Sinan, Ravza-i Mutahhara’ya Kubbe-i Hadrâ’yı ilk kez inşâ eden Kayıtbay, hilyesiyle meşhur Hâkānî, güzîde na‘tıyla bildiğimiz Kemal Edip KÜRKÇÜOĞLU var.

Kaybettiğimiz zâtlara tâziye ve tarihler var. Tesbihçi Hüseyin Efendi ve Bahâeddin KARAKOÇ’a…

Mevlid-i Nebî Haftası kitaplığımıza bu yıl güzîde bir eser daha eklendi:

En Büyük Nimet… En güzel kandil hediyeniz bu güzel eser olacaktır.