İHLÂSLI YÜZÜN ZİYÂSI

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Rûhun, bedenin safâsı, abdest…
Hakk’ın ne güzel rızâsı abdest…

Mevlâ’ya visal yolunda ilk şart,
Mestâne kulun edâsı abdest…

Can, âb-ı hayat bulur onunla,
Bezginleşenin devâsı, abdest…

Nûr üstüne nûru tâzelerler,
Derviş gönlün cilâsı, abdest…

Tâzim ve edep içinde pür nûr,
Hak dostunun îtinâsı abdest…

Azrâil’e her zaman hazırdır,
Mü’min kulun ilticâsı abdest…

Dal uykuya tertemiz gönülle,
Îmanla göçün rüyâsı abdest…

Aslā sinemez, silâhlı kalbe,
Şeytanların istifâsı abdest!

Kalbinde söner gazap ve şiddet,
Hiddetlenenin şifâsı, abdest…

Tenden dökülür gider günahlar,
Yükten bedenin halâsı abdest…

Nûrâniyetin, felâh-ı sadrın,
Cennetten iktibâsı, abdest…

Balçık ve suyun özünde nefha,
Dört unsurun aşk esâsı abdest…

Mahşerde nasıl parıldar onlar!
İhlâslı yüzün ziyâsı, abdest…

Her uzvu yıkarken el açarsın,
Mevlâ’ya, kulun duâsı abdest…

Tâlî, yere gāfilâne basma,
Rûhun göğe irtifâsı abdest…

vezni: mef’ûlü / mefâilün / feûlün
(mef‘ûlün / fâilün)