ESERİNDİR!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Lâf değil, çâre yetiştir kanayan bir damara,
Sırf ilâç olsa da dil, lâfla kapanmaz şu yara!
Çok da bilsen, iki kez dinleyerek bir söyle,
Bin çalış, ellerinin mührünü göster ecele…
Yaşatır sonsuza dek varsa eğer bir eserin,
Dil değil, el de değildir, eserindir değerin!

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)