Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -32-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Başıboş Değilsin!

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır!”
(el-Kıyâme, 36)

Nefis ve şeytandan gelen vesvese ne boş:
Tesâdüfen evrimle var oldu, başıboş!..
Hayır, şu ömrün, imtihan gāyesi için,
Oyun ve eğlenceyle mahvetmemelisin!..
Davar mıdır insan ki salsın onu Hudâ?
«E yahsebü’l-insânü en yütrake südâ…»

vezin: Âyetin vezni.