YÜREK YANDI GÖZ AĞLADI

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

Arayıp da bulamadı,
Bu derdinin dermanını.
Dost yanında kalamadı,
Dinlemedi fermanını.

Yürek yandı, göz ağladı,
Yaprak düştü, güz ağladı,
Aşka düştü, öz ağladı;
Bulamadı yârânını.

Kimi gördü Leylâ’sını,
Kimi sevdi Mevlâ’sını,
Kimi buldu belâsını;
Kaybetme sen îmânını.

Moda deyip, kandırdılar,
Beyinleri dondurdular,
Bir kalıba döndürdüler;
Karartma sen vicdanını.

Sevdası var aşkı yoksa,
Âşıkım der meşki yoksa,
Hele bir de şevki yoksa;
Ne yapalım mekânını.

Konuş dedik, sustu dilim,
Yaşlanmadan, bitti pilim,
Yarı yerde koptu filim;
Göremedik son ânını.

24 Temmuz 2017