164. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız

HAK DİN, İSLÂM’dır.
İslâm mükemmeldir, muhteşemdir! Bütün sistemler İslâm’a muhtaçtır.
Bunun da iki kaynağı var:
Birincisi:
Cenâb-ı Hakk’ın mü’minlere mektubu. Okuyup yaşayanlara ve yaşatanlara ne mutlu!
İkincisi:
«Kişi, sevdiğiyle beraberdir.» (Buhârî, Edeb, 96)
Bu en büyük nimetin kıymetini idrâk edip sahâbe gibi; «Anam, babam, canım, malım Sana fedâ olsun yâ Rasûlâllah!» diyebilenlere ne mutlu!
Hak dîni, İslâm’ı yaşamak ve yaşatmak gerek!
Yaşamak ferdî ibâdetlerle:
Cenâb-ı Hak ile dost olmanın şartı:
«Secde et ve yaklaş!» (el-Alak, 19)
Yaşatmak içtimâî vazifelerle:
Peygamberlerin, Hak dostlarının ve sâlih kulların bıraktığı en güzel miras, îmanlı nesillerdir.
En güzel miras, evlâtlara İslâm karakter ve şahsiyetini miras bırakmaktır.
İslâm bu…
İslâm’ın önce radikalini, sonra «light»ını, ılımlısını, bâtılla barışık olanını, diyaloglusunu, sadece Kur’ânlısını, tarihselini vs. piyasaya sürüyorlar. Fakat Hak Din İslâm tek. Onun yerine uydurulan hiçbir şey hak olanın yerini tutmaz, tutmayacak.
Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, Hak dîni tahriften koruyacak sırrı şöyle anlattı:
“İslâm’ın en büyük mücadelesi, gayret gayret gayret… Müstakîm bir inançla yaşamak, yaşamak, yaşamak… Gayreti ve yaşayışı hiç bozmamak… Zaten Hak dînin en önce yaptığı şey, yaşayışları düzeltmektir. Çünkü İslâm, kuru bir fikir akımı değildir.”
Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, hakikî İslâm’ı Peygamber Efendimiz’in nasıl öğrettiğini anlattığı yazı dizisine devam etmekte. Bu kez keyfiyet ve usul vurgusuyla.
Mevlânâ’dan sır ve hikmetler bölümünde ise; şeytanın vesveseleri ve çareleri muhtevâsında bir serinin ilk yazısı var. Toplumumuzda yaygınlaşan helâke götürücü fitnelere dikkat çekildi.
Yazarlarımız; taklit ve eksik dînî anlayışları ele aldılar. Bu hususta; ehl-i kitâbın geçmiş serencâmından alacağımız dersler… Devrimiz câhiliyyesinde, bize sunulan tekliflerde kullanmamız gereken süzgeçler…
Hazret-i Peygamber’in evlilikleri etrafında; müsteşrik, ateist ve tarihselciler tarafından üretilen iftiralara cevaplar dosyamızda. Hayatımızda dînin îkazlarını dikkate almamanın, fert, aile ve toplumumuza getirdiği felâketler, bereketsizlikler…
Hak din İslâm’ı büyük zahmetlerle arayıp bulan İslâm’ın oğlu Selmân -radıyallâhu anh-… Medine’de İslâm’ın hızla yayılmasındaki teşkilât sırları… Tevâzu, samimiyet ve kul hakkı titizliğine dair güzel hâtıralar ve kıssalar…
Aruza dair detaylar ve yaklaşımlar, Pascal’ın Gazâlî’den aldığı tesir, gençliğimizi tehdit eden K-pop fanatizmi… Dergimiz bu ay da dopdolu…
Şiirler… Onlar da hak olanı yüceltme, bâtıl olanı müstehak olduğu şekilde yerme vazifesini icrâda…

Yüzakıyla…

ABONELİK