Tesbihçi Hüseyin Amcamızın Vefatına TARİH: CENNETTE SÜRÛR

ŞAİR : SEYRÎ (Muhammed Ali EŞMELİ)

Sel misal yağdı semâdan yere nûr üstüne nûr,
Hüseyin Amcamız; «Allah!» dedi, billûr billûr…

«İrci‘î!» emrine mestân olarak can verdi,
Dedi: Dünyâda değil, kullara cennette sürûr!

Yere âmâ, göğe seyrandı o, her dem derdi:
Hakk’a tâ şahdamarından da yakınlıkta zuhûr!

Onda zâhirdi tasavvuf, yaşanan hâli ile,
Onda ihlâs ile takvâ, bir asırlık düstur!

Ne güzel kuldu, müeddepti, mübârekti her an,
Onda başkaydı muhabbet ile başkaydı şuûr!

Ölmez ahlâkına baktıkça onun ardından,
Dil Hüseynî denilen bestede tesbihçi olur.

Halk ölüm zannediyor vuslatı lâkin Seyrî,
«Hakk’a varmak bu ölümsüz, ebedî sırda huzur!»

= 2018حَقَّه وَارْمَقْ بُو اُولُومْسُزْ أَبَدِى سِرْدَه حُضُورْ

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)

24 Ekim 2018, Çarşamba