Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -31-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

ONA SELÂM OLSUN!

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

“Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona (Yahyâ’ya) selâm olsun!” (Meryem, 15)

Dedi Yahyâ Nebî’ye Rabb-i Mecîd:
«Ve selâmün aleyhi yevme vülid…»
«Ona olsun selâm doğduğu gün…»
Ümmet almaz mı hiç bu sırdan ümid?
Seyyidü’l-Mürselîn Efendimiz’e;
Niye tebrîk edilmesin Mevlid?..
Ey aziz dost, Rebîulevvel’iniz,
Bereket, rahmet eylesin tevlid…

vezni: feilâtün / mefâilün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)