SÖYLE: «NEDİR» BU SIRR-I AŞK?..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Bir od düştü, kor bağrıma;
Söyle: «Nedir» bu sırr-ı aşk?..
Sabır bastım, kalp ağrıma;
Söyle: «Nedir» bu sırr-ı aşk?..

Aşk, bir nefha aşk, bir maya;
«Aşkı» söyler keşif, rüya!..
A «Hak» diyen, derin deryâ;
Söyle: «Nedir» bu sırr-ı aşk?..

Gönül, «aşk» mı yakın, ırak?
Aşksız değil o son durak!..
A «Elest»te yanan müştak;
Söyle: «Nedir» bu sırr-ı aşk?..

Aşk donanmış, bin bir çiçek;
Bu cezbeyle dolar petek!..
Aşkla döner, cümle felek;
Söyle: «Nedir» bu sırr-ı aşk?..

Aşk derdini, sorma bana;
Seyr u sülûk düştü cana!..
Tevekkül et, tek Rahmân’a;
Söyle: «Nedir» bu sırr-ı aşk?..

Dost elinden al nasibi;
Aşk mülkünde duy Habîb’i!..
A Mevlâ’mın, hoş tâlibi;
Söyle: «Nedir» bu sırr-ı aşk?..

7 Ekim 2018, Ankara