Fırsat Ver Yâ Rab!

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Yüce Rabbim güç ver Türk milletine!
Yine kâfirlerden hesap soralım.
Düzenbaz densizin her illetine,
Zâlimin zulmüne karşı duralım!

Nicedir mahzundur Mescid-i Aksâ,
Yakın et, nusretin bize ıraksa!
«Zafer İslâm’ındır kanımız aksa!»
Hakk’ın nizamını aşkla kuralım.

Soydaşım, dindaşım doğranır sessiz,
Yapılan vahşete, eyleme hissiz!
Bırakma bizleri darda çaresiz!
Dâvâ menziline tezden varalım.

Asırlardır eller kurmuş oyunu,
Masum neslim tanımıyor boyunu,
Âleme hâkim kıl Türk’ün soyunu!
Kâfir ittifâkı yere vuralım!

Alev-ateş, kan ve barut dört bir yan,
Tâkat yetmez, bu ne zor bir imtihan?
Bizden imdat bekler ağlaşan cihan;
Âyet âyet gönülleri saralım.

Daha tükenmeden millî ferimiz,
Artık gerçekleşsin ümitlerimiz.
Rehberdir bizlere Peygamberimiz;
Kutsî vazifede safa girelim.

Belli ki kalmışız âhirzamana,
Hâlimiz hâl değil düştük yamana,
Mevlâ’m sahip kılsın güçlü îmâna;
Zafer günlerini yine görelim.

Necip milletimiz zilleti boğsun!
Çağıma Türk-İslâm güneşi doğsun!
Hilâlim yeniden göklere ağsın!
Tekrar adâletle hüküm sürelim!

Elbet Sen’de Hüküm, Sen’de son karar!
Savletim her türlü zinciri kırar.
Vatan için nöbettedir Niyazkâr;
Fırsat ver ki rahmetine erelim…