CENNET REHBERİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Merhabâ ey nur saçıp nûr eyleyen,
Merhabâ ey gönlü mâmûr eyleyen!
Merhabâ ey ins ü cin peygamberi,
Merhabâ ey câna cennet rehberi!

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün